Digital kongress 1.-3. desember 2020

DAG 1

1. Desember

DAG 2

2. Desember

DUÅ

3. Desember

Forskerforum

3. Desember

Kontorforum

3. Desember

ONSDAG, 02.DESEMBER

Tid

Innhold

Foredragsholdere

08:45 - 09:00

Konferanseplattform åpner for pålogging

09:00 - 09:10

Velkommen til dag 2
kongresskomitéen v/ Odd Sverre Westbye

Odd sverre

Odd Sverre Westbye

09:10 - 09:40

Snakk trygt!

Nanna Klingenberg

Nanna Cecilie Klingenberg

09:40 - 10:00

Diskusjon

10:00 - 10:30

Depresjonsmestring - et gruppebasert tiltak for ungdom

Trygve Børve 3-4format

Trygve Børve

Thormond Idsøe 3-4format

Thormod Idsøe

10:30 - 10:45

Diskusjon

10:45 - 11:15

Treating agressive behavior: understanding childrens self-views

Bram

Bram Orobio de Castro

11:15 - 11:30

Diskusjon

11:30 - 12:30

Lunsj og posterwalk

12:30 - 13:15

Global Kids Online

Sonia Livingstone 3-4format

Sonia Livingstone

13:15 - 13:50

Parallelle seminarer

Parallell A

Juni Raak Høiseth

Ungdom og brukermedvirkning - hva er utfordringene?

Parallell B

John Kjøbli
Siri Helland
Anneli Mellblom

Felleselementer i lavterskelbehandling for ungdom

Parallell C

Rebecca Ervik-Jeannin
Kharim Lekhal

Behandlings-modellen TFCO

Diskusjon

13:50 - 14:25

Parallelle seminarer fortsetter

Parallell A

Kristian Rongstad
Cilje Sunde Rolfsjord

Tell me more! Feedbacksystem for ungdom i behandling

Parallell B

Kristine Ask

Kjedelig og frustrerende. En annerledes fortelling om dataspillenes skjønnhet og appel (del 1)


Parallell C

Kyrre Lønnum
Nina Tollefsen

Familiebaserte behandlings-metoder for ungdom med bekymringsfull atferd

Diskusjon

14:25 - 15:00

Parallelle seminarer fortsetter

Parallell A

Monica Hoen Island

Motiverende intervju

Parallell B

Kristine Ask

Kjedelig og frustrerende. En annerledes fortelling om dataspillenes skjønnhet og appel (del 2)


Diskusjon

15:00 - 15:15

Plenum -
Hilsen fra Barneombudet
Premieutdeling postere Takk og avslutning v/ kongresskomiteen

15:00

Takk for i dag

Close Menu

Hvis du bruker eldre nettlesere som Internet Explorer eller tilsvarende, vil ikke nettstedet fungere ordentlig. Vi anbefaler at du bruker nyere nettlesere som Google Chrome eller Mozilla Firefox.