FORELESERE I PLENUM

Philip A. Fisher, PH.D, Professor of Psychology and Research Scientist at the University of Oregon, USA.

Phil Fishers work on disadvantaged and maltreated children are world famous and includes among others: (a) studies to understand the effects of early stress on the developing brain; (b) the development of two-generation prevention and treatment programs to improve high-risk children and their parents’ well-being and brain functioning; and (c) advocacy for science-based policy and practice to improve early learning and healthy development in high-risk children. He serves on a number of national advisory groups related to prevention science and community-based research.

Helmut E. Remschmidt, dr.med, dr.phil, Professor emeritus, Philipps-Universitetet i Marburg

Helmut Remschmidt har en meget lang klinisk og forskningsmessig og har arbeidet med en rekke problemstillinger. Spesielt kan nevnes utviklingspsykopatologi, rettsmedisinske psykiatri, schizofreniforskning, psykiatrisk genetikk og terapi og evalueringsforskning. Han er en av de ledende forskere i Europa på vold og kriminalitet hos barn og ungdom. Remschmidt har skrevet en rekke bøker og fagartikler om ulike tema, ikke minst om vold, kriminalitet og rettslige aspekter knyttet til slik atferd hos barn og ungdom. Remschmidt har vært opptatt av kvalifisering av unge forskere og har vært en av grunnleggerne av forskningsseminarer for unge forsker. Dette arbeidet startet i Tyskland, men er seinere overført til internasjonale fora som bl.a. International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), der forskningsseminaret er oppkalt etter han.

 

Tore Andreassen, Psykolog/Seniorrådgiver, Bufdir

Tore Andreassen is a clinical psychologist and has been working with juveniles with serious behavior problems in different positions the last 30-40 years, both practical and with research and program development. His main topic has been the use of institutions for juveniles with criminal or violent behavior. He has done a comprehensive review of research. Based on this he developed a treatment program in institutions for this target group called «MultifunC». This program is now implemented in Norway, Sweden, and Denmark within social welfare institutions.   He has also developed a system to differentiate between institutions for high and low-risk juvenile offenders, and is a member of an international research group.

 

Vilde Adolfsen, Leder, Landsforeningen for barnevernsbarn 

Vilde Adolfsen er leder i Landsforeningen for barnevernsbarn. Siden hun ble valgt for et år siden, har hun blitt valgt som leder for det første brukerråd for barnevern, og på arrangementer som Norsk barnevernkongress og Arendalsuka. Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet

 

 

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, Helse- og omsorgsdepartementet
Maria Jahrmann Bjerke

Tonna Brix

VENDEPUNKT er et samarbeid med Krisesentersekretariatet som startet i 2007. Den henvender seg først og fremst til ungdoms- og videregåendeskole elever, men også fagfolk som lærere, barne- og ungdomsarbeidere, psykologer, politi og helsepersonell. Kampanjen har som hovedmål å være voldsforebyggende og opplysende om temaet vold i hjemmet. Gjennom å dele egne erfaringer skal Kenneth og Hakan bryte tabuet rundt å være offer for vold/psykisk vold i nære relasjoner, gi håp ved å vise at det finnes en vei ut, og gi konkrete råd om hva man kan gjøre og hvor man kan henvende seg.

Charles M. Borduin, Professor of Psychology, University of Missouri 

Charles M. Borduin, Ph.D., is Professor of Psychology at the University of Missouri and Director of the Missouri Delinquency Project. His research and social policy interests include the development and validation of innovative mental health services for youths with complex clinical problems; efforts for redistributing mental health treatment resources to services that are clinically effective and cost-effective; and investigating the transport and dissemination of effective community-based treatments for children and families. His research has been funded by the National Institute of Mental Health and the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

Dr. Jamila Reid, klinisk barnepsykolog , The incredible years

Portrett av Jamila Reid

Statssekretær Tom Erlend Skaug, Barne- og likestillingsdepartementet

Richard Swann, AIM-Associate, UK

Richard Swann, is an independent Consultant & Trainer and AIM Associate (AIM: Assessment Intervention Moving on, UK). He has worked within the field of Social Care for 23 years as a practitioner, manager and trainer. He has specialised in investigative assessment and therapeutic interventions with children and young people at risk of harm. Since 1999 Richard has developed a specialist interest in the provision of assessment and treatment services for children and young people who harm sexually. Since January 2006 Richard has worked as an Associate Trainer for the AIM Project and has assisted in the development of the training programme. He has previously undertaken the role of senior trainer for In Trac Training & Consultancy Ltd responsible for the delivery of a national supervision training programme on behalf of the Children’s Workforce Development Council, UK. Richard is also Safeguarding Advisor and Trainer for Family Nurse Partnership projects across the UK.

Camilla Stoltenberg, Direktør, Folkehelseinsituttet

Camilla Stoltenberg ble direktør i Folkehelseinstituttet i 2012 og er i tillegg professor II ved Universitetet i Bergen. Hun er lege og forsker med doktorgrad i epidemiologi og har vært leder i Folkehelseinstituttet siden 2001, blant annet med ansvar for utvikling av nasjonale helseregistre, biobanker, Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa) og andre helseundersøkelser. I 2001 var hun en av initiativtakerne til å etablere psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Siden 2000 har hun arbeidet med forskning om utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser, spesielt hos barn. Hun har flere verv, blant annet som leder av HelseOmsorg21-rådet, medlem av Nasjonalt e-helsestyre, medlem av rådgivningsgrupper for det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet og EAT, og styret i den internasjonale organisasjonen av folkehelseinstitutter. Stoltenberg leder et ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner som skal levere en NOU våren 2019. Hun er fast skribent i Morgenbladet.

(Foto: Jimmy Linus, FHI)