Digital kongress 1.-3. desember 2020
Invitasjon til to posterkonkurranser i forbindelse med Barn & unge-kongressen 2020.

Tirsdag 28. april blir det posterpresentasjon av forskningsprosjekt i regi av RBUP/RKBU, FHI og NUBU. Alle som jobber med forskning om barn og unges psykiske helse og barnevern inviteres til å sende inn et sammendrag (abstract) av prosjektet. Fristen for å melde inn sammendrag for forskningsprosjekt er 6. mars 2020. Sammendraget sendes inn via nettsiden til konferansen via denne lenken.

Onsdag 29. april blir det posterpresentasjon av fagutviklingsprosjekt i regi av NBUP. Alle som jobber med fagutvikling og forskning i BUP-klinikker, i Bufetat og i kommunale tjenester for barn og unge inviteres til å sende inn et sammendrag (abstract) av prosjektet. Fristen for å sende inn sammendrag for fagutviklingsprosjekt er 6.mars 2020. Sammendraget sendes inn via nettsiden til konferansen via denne lenken.

Sammendragene blir vurdert av to komiteer, en for forskningsprosjekt og en for fagutviklingsprosjekt.  Kriteriene er listet opp under. Disse kriteriene er primært ment for vurdering av forskningsprosjektene, sammendrag i kategorien fagutviklingsprosjekt vil ikke bli bedømt etter like strenge vitenskapelige kriterier. Alle må likevel benytte det oppgitte formatet, og sammendraget av prosjektet må ha relevans for fagfeltet og utvikling av klinisk praksis. Endelig bedømming av prosjektene i begge kategoriene vil bli gjennomført på selve presentasjonsdagen. Posterens formidlingsevne og design er ett av vurderingskriteriene.

Retningslinjer for sammendrag:
 • Sammendrag skal være på max 350 ord (utenom referanser). 
 • Sammendragene skal følge denne strukturen: Bakgrunn, formål, metode, resultat og konklusjon (gjelder alle empiriske abstract). Sammendragene skal ha overskrifter. Teoretiske eller metodologiske sammendrag kan ha annet oppsett.
 • Benytt portal for innsending på nettside, velg tema (forsking eller fagutvikling)
 • Fristen er satt til 6. mars 2020
 • Du vil få en tilbakemelding om ditt sammendrag er godkjent innen 20. mars 2020
Retningslinjer for posterne:
 • Posterne skal være i standard format 80 cm bredde × 120 cm høyde eller 90 cm bredde x 120 cm høyde. 
 • De skal være skrevet på norsk eller engelsk.
 • De skal presentere planlagt, pågående eller gjennomført forskning eller fagutvikling rettet mot feltet barnevern, psykisk helse eller psykisk helsevern for barn og unge.
 • Posterne skal ikke ha vært brukt tidligere ved nasjonale tilstelninger, men kan i løpet av de siste 12 mnd. vært presentert ved internasjonale tilstelninger
Bedømming

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på følgende kriterier, hvorav alle 3 vil bli vektet like mye:

  • Vitenskapelig innhold og kvalitet
  • Innholdets faglige relevans
  • Presentasjonens formidlingskvalitet
Premie

For hver av postersesjonene utdeles en førstepremie på 20 000 kr og en andrepremie på 10 000 kr. 

ORGANISERT AV
NORCE_Logo_Skjerm_Hvit
02. Logoer png-01 kopi
03. Logoer png-04 kopi
UiT-RKBU-Nord_Bokmal_hvit_700px
Asset 4
Asset 5
Artboard 1@2x
07. n-bup kopi
Close Menu

Hvis du bruker eldre nettlesere som Internet Explorer eller tilsvarende, vil ikke nettstedet fungere ordentlig. Vi anbefaler at du bruker nyere nettlesere som Google Chrome eller Mozilla Firefox.