DUÅ-forum (De utrolige Årene).

Onsdag 25. april
Forumet er åpent for alle interesserte kongressdeltakere

MERK LOKASJON: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2

 • 09:00 - 09:30

  Åpning: kulturinnslag og offisiell åpning

  Åpning ved Vibeke Samsonsen, avdelingsdirektør i Bufetat, region vest.

 • 09:30 - 10:15

  Emosjonell kompetanse hos barn, Silja Berg Kårstad

  Silja Berg Kårstad jobber som underviser og forsker ved RKBU Midt-Norge. Hun er i tillegg psykologspesialist og jobber på BUP på Barneklinikken i Trondheim. Hennes doktorgrad handlet om barns forståelse av følelser. Kårstad har både gjennom forskning og klinisk praksis vært opptatt av barns emosjonelle kompetanse og foreldres sosialisering av sine barns følelser.

 • 10:30 - 11:15

  Bruk av coaching som metode for å fremme barns sosiale og emosjonelle kompetanse. Eksempel fra praksis, Tore Schanke og Trude Holan

  Trude Holan er psykolog og Tore Schanke er utdannet pedagog og begge jobber ved BUP klinikk i Trondheim. De har jobbet med DUÅ siden 2000, og er sertifiserte barnegruppeledere, Trude er også sertifisert foreldregruppeleder. De har nå Dinosaurskolegruppe, og i tillegg har Trude foreldregruppe.

   

 • 11:15 - 11:30

  Priser og student diplomer

 • 12:30 - 13:15

  Lærende Nettverk - en arbeidsmodell for målrettet implementeringsarbeid i kommunen, Nina Hegglund

   Nina Hegglund er pedagogisk veileder for barnehagene i Karmøy kommune. Hun har 20 års erfaring i arbeidet med og for barnehage, og er særlig opptatt av tilknytningsrelasjoner og implementeringskvalitet. Hun er utdannet barnehagelærer, med videreutdanning innen bl. a. veiledning, spesialpedagogikk og endringsledelse. Siden 2011 har hun vært gruppeleder innen skole- og barnehageprogrammet. Hun har i mange år brukt lærende nettverk som metode for implementering av kommunens ulike satsingsområder.

 • 13:15 - 14:00

  Traumer hjemme og på skolen - bedre hjelp til traumatiserte barn, Jon-Håkon Schultz

  Jon-Håkon Schultz er professor i pedagogisk-psykologi ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Han er utdannet allmennlærer med embetseksamen og doktorgrad i spesialpedagogikk. Han har tidligere vært ansatt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Forskningen omhandler hvordan kriser og traumer påvirker elevers læringsforutsetninger og hvordan opplæringen kan tilrettelegges i etterkant av kriser og traumer. Schultz har skrevet og bidratt i en rekke bøker innen dette fagfeltet.

   

 • 14:30 - 15:15

  Working with several children/groups, Jamila Reid

  Dr. Jamila Reid er klinisk barnepsykolog og har arbeidet ved University of Washington Parenting Clinic sammen med Dr Webster-Stratton fra 1997 – 2010. Fra 2010 til 2016 har hun arbeidet som «trainer» for De Utrolige Årene sine barne- og skole/barnehage program. Hun har gitt opplæring til nye gruppeledere i ulike land rundt i verden, hvor hun også har veiledet fagpersoner og forskere knyttet til arbeid med De Utrolige Årene. I denne perioden arbeidet hun også som kliniker i Seattleområdet, direkte med barn, foreldre og lærere til barn med alvorlige samspillsproblemer. Fra 2017 har hun vært fulltidstilsatt ved Incredible Years Inc som «Operations Manager». Hun arbeider tett sammen med programutvikler C. Webster-Stratton med blant annet implementeringsarbeid og kvalitetssikring av De Utrolige Årene. Med sine 20 års erfaring med klinisk arbeid og forskning innen De Utrolige Årene programmene, har hun opparbeidet seg en unik kompetanse innen området.

 • 15:30 - 16:20

  Coaching: strenghtening childrens social , emotional and academic skills, Jamila Reid

 • 16:20 - 16:30

  Oppsummering/Avslutning