Kontorforum torsdag 26. april

Møterom: Bryggen Museum
Ansvarlige: Kontorfag gruppe

 • 08:30 - 09:35

  Kontorforum Del 5: Pakkeforløp - vi forbereder oss

  Ved Ella Poppe og Elisabeth Bjarkø fra BUP Oslo Nord

 • 09:35 - 09:50

  Pause

 • 09:50 - 10:45

  Kontorforum Del 6: Kontorforums historie, betydning og muligheter

  Ved Siri Jensen

 • 10:45 - 11:00

  Pause

 • 11:00 - 12:00

  Kontorforum Del 7: Veien videre for kontorfaglig gruppe

  A. Dialog rundt tema Kontorforums betydning og mulighet, forlengelse av Kontorforums Del 6.

  B. KONTORFORUM:
  Valg av nye medlemmer:
  HELSE NORD: Laila Thomassen (2014-2018 – på valg). Sagt ja til gjenvalg. 
  HELSE-MIDT: Laila Dagrun Åramnes (2014-2018– på valg). Nei til gjenvalg. Nytt medlem ikke på plass.
  HELSE SØR-ØST: Elisabeth Bjarkø (2014-2018– på valg). Sagt ja til gjenvalg.
  HELSE SØR-ØST: Stine Mathisen (2014-2018) – på valg. Sagt ja til gjenvalg.
  VESTRE VIKEN: Åse Katrine Aure (2014-2018 – på valg). Nei til gjenvalg. Nytt medlem: Kristin Nordrum, Vestre Viken HF, Ø-hjelps seksjon døgn.

  HELSE-VEST: Lisbeth Kristensen Rosenlund (2016-2020 – Ikke på valg).
  SØRLANDET SYKEHUS: Elin Slotta Rose (2018-2020– ikke på valg).

  I tillegg til at vi ikke har kandidat fra Helse Midt, mangler vi ett medlem til for at gruppa skal bli komplett med 8 medlemmer, helst fra den nordlige landsdelen.

   

  C. Knytte nettverk på landsbasis – Facebookgruppe.

   

  D.    Gruppearbeid / Kahoot!