Hovedkonferanse, onsdag 25. april

Presentasjoner fra konferansen er nå lagt ut, så sant dette er godkjent av foredragsholder.

Du finner presentasjonene på de ulike programsidene ved å holde markøren over navnet til foreleser eller forelesningens/posterens tittel.

 • 09:00 - 10:00

  Longitudinal studies in child and adolescent delinquency - continuities, discontinuities, and resiliency

  Dr. Helmut Remschmidt, Professor emeritus, Philipps University of Marburg

 • 10:15 - 10:20

  Prisutdeling for beste forskningsposter

 • 10:20 - 11:00

  Ungdom med alvorlige atferdsproblemer og voldsproblematikk. Differensiering av institusjonstilbud. Terapeutisk institusjonsomsorg.

  Tore Andreassen, Psykolog/Seniorrådgiver, Bufdir

 • 11:15 - 12:15

  Hvordan kan vi få alle til å ville medvirke?
  Vilde Adolfsen, Landsforeningen for barnevernsbarn

  VENDEPUNKT
  TONNA BRIX

 • 13:15 - 14:00

  Parallelle forelesninger (PF)

  PF D
  Depresjon hos ungdom – nye forskningsfunn og tiltak.
  Anne Marie Sund

  PF E
  Emosjonsregulering hos foreldre i høykonfliktfamilier – illustrert ved PMTO.
  Anett Apeland og Hanne Laland

  PF F
  «Det er ikke deg jeg er sint på»

  Vilde Adolfsen, Landsforeningen for barnevernsbarn

 • 14:15 - 15:15

  Parallelle seminarer (PS)

  PS 2.1
  Attempted murder by a 15-year-old girl who tried to kill her 17-year-old sister – Del 1
  Fellesseminar med Helmut Remschmidt og Tore Andreassen

  PS 2.2
  Barnehage og psykisk helse – hva sier nyere norsk forskning? – Del 1
  Innlegg ved Ingunn Størksen,  May Britt Drugli, Henrik Daae Zachrisson, Mari Vaage Wang.
  LES MER

  PS 2.3
  Barn og unge med angstproblemer – tiltak mellom skole, førstelinje og BUP – Del 1
  Innlegg ved Bente Storm Mowatt Haugland og Kristin Martinsen

  PS 2.4
  Hjelperen i møte med barn som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA) i familien og på skolen – Del 1
  Monica Jensen, Eva Mørch og Morten Lundgren  LES MER

  PS 2.5
  Voldsbevisst omsorg, ikke bare dom og diagnose

  Stine Sofies Senteret ved Stian Tobiassen og Kristin Stokke 

  PS 2.6
  Lederforum Del 3
  Lederutfordringer ved samhandling: Innovasjonsledelse innen psykisk helse – Utfordringer og gevinster for ledere i offentlig sektor.
  Innledning ved Trude Senneseth
  LES MER

  PS 2.7
  Kontorforum Del 3
  LES MER

 • 15:30 - 16:30

  Parallelle seminarer (PS)

  PS 2.1 – fortsetter
  Attempted murder by a 15-year-old girl who tried to kill her 17-year-old sister – Del 2
  Fellesseminar med Helmut Remschmidt og Tore Andreassen

  PS 2.2 – fortsetter
  Barnehage og psykisk helse – hva sier nyere norsk forskning? – Del 2
  Innlegg ved Erik Eliassen og paneldebatt ledet av Ragnhild Eek Brandslistuen
  LES MER

  PS 2.3 – fortsetter
  Barn og unge med angstproblemer – tiltak mellom skole, førstelinje og BUP – Del 2
  Innlegg ved Anja Rogde og Åshild Håland

  PS 2.4 – fortsetter
  Hjelperen i møte med barn som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA) i familien og på skolen – Del 2
  Monica Jensen, Eva Mørch og Morten Lundgren   LES MER

  PS 2.6 – fortsetter
  Lederforum Del 4
  Lederutfordringer ved samhandling: Barn og unges medvirkning som grunnlag for samhandlin
  g
  Innledning ved Vibeke Samsonsen og Hilde Baardsen
  LES MER

  PS 2.7 – fortsetter
  Kontorforum Del 4
  LES MER