FAGUTVIKLINGSPOSTERE TORSDAG 26.APRIL

Vi har nå begynt å legge ut posterne i pdf format her på hjemmesiden. Klikk på den aktuelle tittelen for å se posterbidraget.

Gruppe for ungdom med autismespekterforstyrrelser

Øverland, Elisabeth
Akershus Universitetssykehus, Bup Follo

MBT for ungdom i BUP

Rolfsjord, Cilje Sunde
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt

Når ordene ikke strekker til-Foreldrementalisering av kropp og bevegelse i samspill med spedbarn-Introduksjon av Parental Embodied Mentalizing (PEM)

Svendsrud, Hedvig
Sykehuset i Vestfold, Bupa, Poliklinikk Spesial 0-6

Kvalitetsregister for angstbehandling i BUP

Wergeland, Gro Janne
Haukeland Universitetssykehus

Kunnskapsoverføring i Barnevernet (KOBA): Utvikling, implementering og evaluering av Forsterket Skolestøtte

Engell, Thomas
Rbup Øst Og Sør

Pmto.no – et nasjonalt implementerings- og kvalitetssikringssystem

Grønlie,  Anette
Nasjonalt Utviklingssenter For Barn Og Unge (nubu)

The development of IN SUM: A database of systematic reviews on effects of child mental health and welfare interventions

Eidet, Lise Mette
RBUP Øst Og Sør

«Vi gjør en forskjell» BUP Øvre Romerike- Nannestad kommune prosjektet

Strand, Linda Fosshaug
Ahus, Bup Øvre Romerike

Det kommer an på øynene som ser. Når foreldreblikket preges av fastlåste, negative og forstyrrede forestillinger løper barnet en risiko.

Fjeldheim, Heidi
Ahus, Bup Øvre Romerike Sped- Og Småbarnsenheten

Bruk av kasusformulering i kartlegging av gravide i risiko i BUP

Smerud, Hege Syversen
Akershus Universitetssykehus , Bup Ør

The CPT-3 versus the QB-test: a task-oriented computerized assessment of attention-related problems in out-patient children, preliminary findings from the BUP-Orkdal Pilot.

Kvitland, Levi Røstad
Bup-orkdal

Skaper vi nysgjerrighetskultur?Erfaringer fra forbedringsarbeid i klinikk

Gundersen, Agathe
Ahus