FORSKNINGSPOSTERE TIRSDAG 24.APRIL

Vi har nå begynt å legge ut posterne i pdf format her på hjemmesiden. Klikk på den aktuelle tittelen for å se posterbidraget.

1. Pris posterkonkurransen

Is Preschool Self-Regulation Indirectly Related to Internalizing Behavior in Second Grade via First Grade Peer Exclusion?

Backer-Grøndahl, Agathe
Regionsenter for barn og unges psykiske helse

2. Pris posterkonkurransen

Indicated prevention of anxiety and depression in school children: Preliminary results from a randomized controlled trial of a new transdiagnostic intervention

Martinsen, Kristin
Rbup Øst Og Sør

 

Andre spennende postere som ble presentert

Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs hospital (Hel-BUP)

Schei, Jorun
BUP, St.Olavs, RKBU, NTNU

Velvære hos omsorgspersonene til barnehabiliteringsbarn

Kjærandsen, Katarina
Rkbu Nord

Knowledge Translation in Child Welfare: Improving educational outcomes for children at risk

Engell, Thomas
Rbup Øst Og Sør

Adolescents´ experiences with outpatient mental health care: A qualitative study of treatment dropout

Bjønness, Stig
Universitetet I Stavanger

Uønskede effekter som følge av ulike behandlingsformer mot depresjon for barn og unge

Eidet, Lise Mette
RBUP Øst Og Sør

A Chance Lost in the Prevention of School Dropout?Teacher–Student Relationships Mediate the Effect of Mental Health Problems on Noncompletion of Upper Secondary School.

Holen, Solveig
Rbup Øst Og Sør

Skolehelse. Et kvalitetsutviklingsprosjekt sammen med skolehelsetjenesten

Sagatun, Åse
Rbup, Øst Og Sør

Hvordan omsette kulturell kompetanse i praktisk barnevernsarbeid?

Thode, Sunniva Katharina
Rkbu Nord

Factor structure and psychometric properties of the Norwegian version of the Brief Problem Monitor (BPM) in a sample of children with internalizing problems

Neumer, Simon-Peter
Rbup

Reactive attachment disorder among adolescents in child welfare institutions: Prevalence and comorbidity

Seim, Astrid Røsland
Rkbu Midt-norge

Peer-Victimization of Children with Developmental Difficulties– A Population-based Study

Øksendal, Elise
Statped

Evaluering av Kvellomalen

Lauritzen, Camilla
Rkbu Nord

Får ungdom i fosterhjem oppfølging fra BUP i tråd med behov? Funn fra «Ung i Fosterhjem»

Larsen, Marit
Rkbu-vest

Identifisering av komponenter for emosjonsregulering

Rognstad, Kristian
Rbup – Sør-øst

Betydningen av terapeutenes etterlevelse og kompetanse for behandlingsutfall

Wergeland, Gro Janne
Haukeland Universitetssykehus

Komorbide språk- og internaliserende vansker kan forklares av en felles underliggende familiefaktor

Helland, Siri
Folkehelseinsituttet

Perceived social support among adolescents in Residential Youth Care

Singstad, Marianne Tevik
RKBU Midt-norge

What are «good» outcomes for adolescents in public mental health settings?

Lavik, Kristina Osland
Helse Førde

Predicting User Satisfaction with the Open Kindergarten in Norway

Kaiser, Sabine
Regional Center For Child And Youth Mental Health – North (rkbu-north)

«Nobody else can lead your life»: What adolescents need from therapists in change processes

Lavik, Kristina Osland
Helse Førde

Do teachers notice internalizing symptoms among schoolchildren?

Pedersen, Marit Løtveit
Rkbu Midt-norge, Ntnu

Where are they; the depressed youth who do not seek help?

Keles, Serap
Nubu

Method matters. Construct validity of 24-month mother-child global ratings of parenting quality.

Nordahl, Kristin Berg
Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge

Utvikling av en kunnskapsportal om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse: en beslutningstøtteressurs for ansatte i tjenestene

Austvoll-Dahlgren, Astrid
R-bup Øst Og Sør

Identification and assessment of postpartum depressive symptoms: The use of cut-off criteria versus trajectories

Drozd, Filip
Regionsenter For Barn Og Unges Psykiske Helse (rbup), Helseregion Øst Og Sør

Familie for første gang – en analyse av referansemål

Bergsund, Hans B.
RBUP Øst og Sør

Mental Health in School-Aged Children Prenatally Exposed to Alcohol and Other Substances.

Sandtorv, Lisbeth Beate
Helse Bergen, PBU

Evaluering av De Utrolige Årenes skole- og barnehageprogram i Norge – endring i atferd hos barn i alderen 3-8 år

Aasheim, Merete
Rkbu Nord

Tidsavgrenset intersubjektiv psykoterapi med barn som opplever vanskelige familieforhold – TIB

Haugvik, Marianne
Ahus, Bup Furuset

Hva fremmer og hva hemmer ungdoms bruk av helsetjenester for psykiske vansker? En spørreundersøkelse blant 900 ungdommer i videregående skole.

Viksveen, Petter
Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE), Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Utfall og opplevelse av fosterhjemstiltak

Holtan, Amy
Rkbu Nord, Uit Norges Arktiske Universitet

Hvordan kan helsesøster bidra til økt gjennomføring i videregående opplæring?

Sagatun, Åse
Rbup, Øst Og Sør