Postkonferanser, fredag 27. april

Fredag 27. april arrangeres tre ulike konferanser parallelt. Det vil ikke være mulig å bytte mellom de ulike foredragene på tvers av tematikkene.

Bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet

Arrangør: Bufdir og Hdir

  • 09:00 - 16:00

    Bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet

    Program kommer