Barn som pårørende.
Hvordan snakke med barn og foreldre om konsekvenser av foreldrenes vansker?

Fredag 27. april
Arrangør: RKBU Vest/ AFE Bergen

Foreløpig program, endringer kan forekomme

 • 09:00 - 09:15

  Velkomst

 • 09:15 - 09:45

  Hvorfor «Barn som pårørende»?

  Siri Gjesdahl

 • 09:45 - 10:15

  Hva forteller multisenterstudien? (Foreløpig tittel)

  Torleif Ruud

 • 10:35 - 11;10

  Hva forteller ungdommene? En analyse av Morilddata.

  Marianne Trondsen

 • 11:10 - 11:40

  Mødre mot alle odds.

  Eli Marie Wiig

 • 11:40 - 12:15

  Hva forteller foreldre med kreft om å forstå hvordan barna har det?

 • 13:00 - 13:30

  Korleis kan fastlegen – i samarbeid med andre - hjelpe barn som pårørande?

  Frøydis Gullbrå

 • 13:30 - 14:00

  Et kulturelt tabu? Tausheten rundt alkoholproblemer – fra en oppvekst med foreldre med alkoholproblemer.

  Anne Werner

 • 14:15 - 14:55

  Fastlegens dilemma og muligheter i møte med barn av foreldre med alkoholproblemer.

  Kirsti Malterud

 • 14:55 - 15:30

  Hvordan snakke med barn om vanskelige ting?

  Halldor Øvereide

 • 15:30 - 16:00

  Oppsummerende diskusjon og vel hjem