Barn som pårørende.
Hvordan snakke med barn og foreldre om konsekvenser av foreldrenes vansker?

Fredag 27. april
Arrangør: RKBU Vest/ AFE Bergen

 

 • 09:00 - 09:10

  Velkommen

 • 09:10 - 09:15

  Filmsnutt

  Eli Rygg / Barns beste

 • 09:15 - 09:45

  Hvorfor «Barn som pårørende»?

  Siri Gjesdahl

 • 09:45 - 10:15

  Multisenterstudien om barn som pårørende: Resultater som er relevante for samtaler med foreldre og barn om situasjonen og det de opplever

  Torleif Ruud

 • 10:35 - 10:40

  Filmsnutt

  Eli Rygg / Barns Beste

 • 10:40 - 11:10

  Hva forteller ungdommene? En kvalitativ studie av en nettbasert selvhjelpsgruppe for ungdom med psykisk syke foreldre

  Trondsen

 • 11:10 - 11:40

  Mødre mot alle odds

  Eli Marie Wiig

 • 11:40 - 12:10

  Mellom usikkerhet og håp, barn som lever med somatisk syke foreldre over tid

  Unni Heltne

 • 12:10 - 12:15

  Filmsnutt

  Eli Rygg / Barns Beste

 • 13:00 - 13:30

  Korleis kan fastlegen - i samarbeid med andre - hjelpe barn som pårørande

  Frøydis Gullbrå

 • 13:30 - 14:00

  Et kulturelt tabu? Tausheten rundt alkoholproblemer - fra en oppvekst med foreldre med alkoholproblemer

  Anne Werner

 • 14:15 - 14:25

  Filmsnutt

  Eli Rygg / Barns Beste

 • 14:25 - 14:55

  Fastlegens dilemma og muligheter i møte med barn av foreldre med alkoholproblemer

  Kirsti Malterud

 • 14:55 - 15:30

  Hvordan snakke med barn om vanskelige livstema?

  Haldor Øvreeide

 • 15:30 - 16:00

  Oppsummerende diskusjon og vel hjem