Bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet

Fredag 27. april
Arrangør: Bufdir og Hdir

God psykisk helse er grunnleggende for alle barn og unge. Forskning viser høy forekomst av psykiske vansker og lidelser hos barn i barnevernet. Barn med tiltak fra barnevernet har samme rett til nødvendig helsehjelp som andre barn, og det er behov for å sikre at også disse barna får den hjelpen de har behov for.

Helsedirektoratet (Hdir) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) samarbeider med brukerorganisasjoner og tjenestene for å sikre bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet.  Fokus har vært rettet mot å bedre kunnskapsgrunnlaget, tjenesteutvikling og samarbeidsstrukturer.

På konferansen presenteres ny innsats på området

 

 • 09:30 - 09:45

  Velkommen

  ved ass. direktør Kjetil Ostling, Bufdir

 • 09:45 - 10:20

  Hvordan kan tjenestene møte klokt når livet kjennes veldig vondt?

  ved BarnevernsProffene i Forandringsfabrikken

 • 10:20 - 10:45

  Får særlig utsatte barn og unge oppfylt sin rett til nødvendig helsehjelp?

  ved Barneombud Anne Lindboe

 • 11:00 - 11:30

  Samhandlingsforløp utredning barnevern- og psykiske helsetjenester

  ved Mette Bengtson, Bufetat region øst

 • 11:30 - 12:00

  Barnevernansvarlig i psykisk helsevern for barn og unge – erfaringer med koordinert hjelp mellom psykisk helse og Bufetat

  Kirsti Jørgensen, sjefspsykolog, BUPA og Wenche H. Lund, Leder ved Bodø ungdomssenter

   

 • 13:00 - 14:00

  «Prosjektet helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner i Helse Sør-Øst

  – Hva har prosjektet vist oss og hvordan kan vi styrke samarbeidet på ungdommens premisser? Presentasjon av prosjektet og egen evalueringsrapport med felles anbefalinger og erfaringer fra tre ulike piloter.

  ved Anne Aasen, Helse Sør-Øst, og Torleif Ruud, seniorforsker og professor emeritus, Universitetet i Oslo

 • 14:15 - 14:35

  Bruk av digitale verktøy ved oppfølging og behandling av barn på barneverninstitusjon

  ved Eirin Rødseth, Universitetssykehuset Nord-Norge

 • 14:35 - 14:55

  Nytt institusjonstilbud til barn med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp

  ved prosjektleder Margrete Grinaker Berle, Bufdir

 • 14:55 - 15:00

  Avslutning