Hvordan forstå og veilede barn og unge som mobber andre?

Fredag 27. april
Arrangør: RKBU Vest

 • 09:00 - 09:10

  Velkommen

  Anne Marita Milde, Senterleder, RKBU Vest

 • 09:10 - 09:20

  Innledning

 • 09:20 - 10:30

  Mobbingens psykologi og tiltaksprinsipper

  Professor Erling Roland fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger

 • 10:45 - 11:40

  Et evolusjonspsykologisk blikk på barn og unge som mobber andre

  Førsteamanuensis Mons Bendixen ved Psykologisk institutt ved NTNU i Trondheim

 • 11:40 - 12:00

  Diskusjon

 • 12:45 - 13:40

  Å forstå barn som mobber i et relasjonelt perspektiv og som relasjonelt uttrykk: Dialogen mellom skole, hjem og nettverk vektlegges - som ressursperspektiv

  Inger Nordeide Jensen, rådgiver ved RKBU Vest

 • 13:40 - 14:35

  Barnesamtalen - Den Dialogiske samtalemetoden

  Barnevernpedagog May Kristin Lindland, seksjonsleder ved Bjerke barneverntjeneste

 • 14:45 - 15:30

  Å forstå barn som mobber andre: Kan en bedre forståelse gi mer virksomme tiltak?

  Paneldebatt med foredragsholdere og plenumsdiskusjon