Prearrangement: Mandag 23. april arrangeres følgende dagsarrangementer

Barn og unge som ikke går på skolen – hva gjør vi?

Arrangement i regi av Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Bufetat Region Vest

Målgruppe: Ansatte i grunnskoler, videregående skoler, kommunale barneverntjenester, Bufetat, BUP, OT-PPT og PPT i Hordaland.

EGET PROGRAM OG PÅMELDING HER

 

REGIONSENTERSAMLING RKBUene/RBUP Øst og Sør

NB! Lukket arrangement for ansatte ved ved RKBUene og RBUP Øst og Sør. Mer informasjon blir gjort tilgjengelig for ansatte ved sentrene. Ansette ved sentrene melder seg på regionssentersamlingen og felles middag på kongressen sin ordinære påmeldingsside. 

Program