Prearrangement: Mandag 23. april arrangeres følgende lukkede arrangementer

Barn og unge som ikke går på skolen – hva gjør vi?

Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune og Bufetat, region vest, arbeider for å fremme samarbeid mellom skole og barnevern. Vi arrangerer denne fagsamlingen for å fremme felles forståelse og sammen finne de gode tilbud for de enkelte barna og ungdommene. Målgruppe: Ansatte i grunnskoler, videregående skoler, kommunale barneverntjenester, Bufetat, BUP, OT-PPT og PPT i kommunene. Dette arrangementet er åpen for ansatte i Hordaland og vil ha egen påmelding.

Arrangør Hordaland fylkeskommune

Mer informasjon og egen påmelding kommer

 

 

REGIONSENTERSAMLING

for ansatte ved RKBUene og RBUP Øst og Sør

NB! Lukket arrangement, kun for ansatte ved sentrene

Mer informasjon blir gjort tilgjengelig for ansatte ved sentrene