Hovedkonferanse, tirsdag 24. april

 • 09:00 - 09:45

  Åpningshilsener

  Statsråd Solveig Horne, Barne- og likestillingsdepartementet
  Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, Helse- og omsorgsdepartementet

 • 09:45 - 10:45

  Stress and the developing brain: updated research and new insights to guide interventions for children and their families

  Phil Fisher, PhD, Professor of Psychology and Research Scientist, University of Oregon.

 • 11:15 - 12:15

  Parallelle forelesninger (PF)

  PF A
  MST-CAN. Tryggere familier! Et evidensbasert behandlingstiltak for familier der det forekommer vold og/ eller omsorgssvikt.

  Bernadette Christensen og Ani Elise Pilavian Vik

  PF B
  De Utrolige Årene – 30 års praksis og forskning på program som støtter barns sosiale, emosjonelle og skolefaglige utvikling.

  Jamila Reid

  PF C
  Forskerforum Del 1: Metodiske utfordringer i longitudinelle studier.
  Innlegg ved Ane Nærde, Kristin Gustavson og Heidi Jacobsen med påfølgende paneldiskusjon
  Les mer om forskerforum

  Les mer
 • 13:15 - 14:15

  Poster Walk 1 (forskning)

 • 14:15 - 15:15

  Parallelle seminarer (PS)

  PS 1.1
  Parent training for traumatized children: Are there particular kernals that work more effective? Del 1
  Phil Fisher

  PS 1.2
  (Mer informasjon kommer)

  PS 1.3
  Høykonflikt, fysisk/psykisk vold og verbale trusler i FFT (Funksjonell familieterapi) behandling med ungdom og deres familier
  Anne Lothe Brunstad og Helga Valør Wist

  PS 1.4
  Diagnoser – hva er det og hva kan de brukes til? Del 1
  Andreas Høstmeldingen

  PS 1.5
  Forskerforum Del 2: Håndtering av manglende data i longitudinelle studier
  Innledning ved Stian Lydersen før spørsmål og diskusjon
  Les mer om forskerforum

  PS 1.6
  Lederforum Del 1: Tilbudet til barn og unge i et framtidsperspektiv –
  Lederutfordringer – hvor er vi, hvor skal vi, hva gjør vi?

  PS 1.7 (NB! starter kl 13:15)
  Kontorforum Del 1: Håndtering av vold og trusler. Konflikthåndtering knyttet til vanskelige/utagerende personer.
  Eric Nonseid

 • 15:30 - 16:30

  Parallelle seminarer fortsetter (PS)

  PS 1.1 fortsetter
  Parent training for traumatized children: Are there particular kernals that work more effective? Del 2
  Phil Fisher

  PS 1.2
  (Mer informasjon kommer)

  PS 1.4 – fortsetter
  Diagnostikk av personlighetsforstyrrelser hos ungdom- viktig for behandling og prognose? Del 2
  Hans Ole Korsgaard

  PS 1.8
  Forskerforum Del 3: Analyser av longitudinelle data?
  Innledninger ved Kyrre Breivik og Thomas Jozefiak før spørsmål og diskusjon
  Les mer om forskerforum

  PS 1.6 – fortsetter
  Lederforum Del 2: Tilbudet til barn og unge i et framtidsperspektiv –
  Lederutfordringer – hvor er vi, hvor skal vi, hva gjør vi?

  PS 1.7 – fortsetter
  Kontorforum Del 2: Håndtering av vold og trusler. Konflikthåndtering knyttet til vanskelige/utagerende personer.
  Eric Nonseid

  PS 1.9
  Forskerforum Del 4: Noen hovedresultater fra norske studier
  Kenneth Stensen, Monika Martinussen og Mari Hysing
  Les mer om forskerforum