Hovedkonferanse, tirsdag 24. april

Presentasjoner fra konferansen er nå lagt ut, så sant dette er godkjent av foredragsholder.

Du finner presentasjonene på de ulike programsidene ved å holde markøren over navnet til foreleser eller forelesningens/posterens tittel.

 • 09:00 - 09:45

  Åpning og hilsener

  Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, Helse- og omsorgsdepartementet
  Statssekretær Tom Erlend Skaug, Barne- og likestillingsdepartementet

 • 09:45 - 10:45

  Stress and the developing brain: updated research and new insights to guide interventions for children and their families

  Phil Fisher, Professor of Psychology and Research Scientist, University of Oregon

 • 11:15 - 12:15

  Parallelle forelesninger (PF)

  PF A
  MST-CAN. Tryggere familier! Et evidensbasert behandlingstiltak for familier der det forekommer vold og/ eller
  omsorgssvikt. 

  Bernadette Christensen og Audun Formo Hay

  PF B
  De Utrolige Årene – 30 års praksis og forskning på program som støtter barns sosiale, emosjonelle og skolefaglige utvikling.
  Jamila Reid

  PF C
  Forskerforum Del 1: Metodiske utfordringer i longitudinelle studier.
  Innlegg ved Ane Nærde, Kristin Gustavson og Kitty Dahl med påfølgende paneldiskusjon
  LES MER

 • 13:15 - 14:15

  Poster Walk 1 (forskning)

  LES MER

 • 14:15 - 15:15

  Parallelle seminarer (PS)

  PS 1.1
  Parent training for traumatized children: Are there particular kernals that work more effective? Del 1
  Phil Fisher

  PS 1.2
  Kultursensitivt forebyggende arbeid mot vold og omsorgssvikt i minoritetsmiljøer.
  Leoul Mekonen

  PS 1.3
  Høykonflikt, fysisk/psykisk vold og verbale trusler i FFT (Funksjonell familieterapi) behandling med ungdom og deres familier.
  Anne Lothe Brunstad og Helga Valør Wist

  PS 1.4
  Diagnoser – hva er det og hva kan de brukes til? Del 1
  Andreas Høstmeldingen

  PS 1.5
  Forskerforum Del 2
  Håndtering av manglende data i longitudinelle studier
  Innledning ved Stian Lydersen før spørsmål og diskusjon
  LES MER

  PS 1.6
  Lederforum Del 1
  Tilbudet til barn og unge i et framtidsperspektiv:  

  Lederutfordringer – hvor er vi, hvor skal vi, hva gjør vi?
  Innledning ved Clara Gram Gjesdal og Liv Kleve før det åpnes for innspill og diskusjon
  LES MER

  PS 1.7 (NB! starter kl 13:15)
  Kontorforum Del 1
  Håndtering av vold og trusler. Konflikthåndtering knyttet til vanskelige/utagerende personer.

  Eric Nonseid
  LES MER

 • 15:30 - 16:30

  Parallelle seminarer fortsetter (PS)

  PS 1.1 – fortsetter
  Parent training for traumatized children: Are there particular kernals that work more effective? – Del 2
  Phil Fisher

  PS 1.4 – fortsetter
  Diagnostikk av personlighetsforstyrrelser hos ungdom- viktig for behandling og prognose? – Del 2
  Hans Ole Korsgaard

  PS 1.5 – fortsetter
  Forskerforum Del 3
  Analyser av longitudinelle data?
  Innledninger ved Kyrre Breivik og Thomas Jozefiak før spørsmål og diskusjon
  LES MER

  PS 1.6 – fortsetter
  Lederforum Del 2
  Tilbudet til barn og unge i et framtidsperspektiv: 
  Hva er god kvalitet til barn og unge  Skal det bygge på faglige retningslinjer eller brukerens opplevelse?
  Innledning ved Lars Conrad Moe før det åpnes for innspill og diskusjon
  LES MER

  PS 1.7 – fortsetter
  Kontorforum Del 2
  Håndtering av vold og trusler. Konflikthåndtering knyttet til vanskelige/utagerende personer.

  Eric Nonseid
  LES MER

  PS 1.8
  Forskerforum Del 4
  Noen hovedresultater fra norske studier
  Kenneth Stensen, Håvard Tveit, Monica Martinussen og Mari Hysing
  LES MER

   

 • 17:30 -

  Stipendiat- og post-docsamling

  LES MER