Utfordringsbildet sett fra tjenestene og kunnskapssentrene – med fokus på tjenestestøtte og praksisnær forskning – hvordan løser vi samfunnsoppdraget?

Mandag 23. april
NB: lukket arrangement

Presentasjoner fra konferansen er nå lagt ut, så sant dette er godkjent av foredragsholder.

Du finner presentasjonene på de ulike programsidene ved å holde markøren over navnet til foreleser eller forelesningens/posterens tittel.

 

 • 10:00 - 10:05

  Velkommen

  Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke

 • 10:05 - 10:15

  Åpningsinnlegg: "Hvor er blikket når vi jobber?"

  Kaja Kierulf, senterleder RBUP Øst og Sør

 • 10:15 - 10:40

  Fremtidens kunnskapssentre: "Hvis vi er svaret, hva er spørsmålet?"

  Arild Bjørndal, direktør for stiftelsen (RBUP Øst og Sør, RVTS Øst, RVTS Sør)

 • 10:40 - 11:00

  Sammen yte tjenestestøtte til tjenestene. Hvordan samordne noe av vårt arbeid ut til tjenestene? Konkrete eksempler

  Ragnhild Thoner, nasjonal prosjektleder Kommuneprogrammet, RBUP Øst og Sør

 • 11:15-12:15

  Blikk innenfra og ut – hva er erfaringene med tjenesteleveranser / samarbeid med tjenestene / hva er utfordringsbildet slik vi ser det? Innlegg fra sentrene

  RKBU Nord: Oddbjørn Løndal: Arbeid med tjenestestøtte

  RKBU Midt-Norge: Kjersti Sandnes: Utvikling av RKBU Midt-Norge sin satsning på sped- og småbarns psykiske helse i dialog med tjenestene

  RKBU Vest: Øivin Christiansen og Dag Skilbred: Erfaringer fra tjenestestøtteprogrammet

  RBUP Øst og sør: Kari Slinning og John Kjøbli: Evalueringsoppdrag fra tjenestene – hva er det?

 • 13:10 - 14:40

  Fremtidsperspektiver for sin tjeneste og forventninger om samarbeid med sentrene

  Nina Bolstad, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune

  Geir Liang, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF)

  Roy Madsen, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP)

 • 14:50 - 16:00

  Paneldebatt med representanter fra kommune, spesialisthelsetjenesten, og barnevern

  Fokus på gjensidige forventninger om samarbeid og prioriteringer av oppgaver

  Nina Bolstad, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune

  Geir Liang, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF)

  Roy Madsen, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP)

  Kjersti Sandnes, RKBU Midt-Norge

  Fasilitator: Bjørn Brunborg, RKBU Vest

 • 19:00

  Felles middag og sosialt samvær på Bryggeriet restaurant