Hovedkonferanse, torsdag 26. april

Presentasjoner fra konferansen er nå lagt ut, så sant dette er godkjent av foredragsholder.

Du finner presentasjonene på de ulike programsidene ved å holde markøren over navnet til foreleser eller forelesningens/posterens tittel.

 • 08:30 - 09:35

  Multisystemic Therapy for Youth With Problem Sexual Behaviors: From Development to Dissemination.

  Charles Borduin, Professor of Psychology, University of Missouri

 • 08:30 - 12:00

  Kontorforum Del 5 - 7

  Torsdag har Kontorforum eget program frem til lunsj.
  Møterom: Bryggen Museum
  LES MER

 • 09:50 - 10:35

  Challenges & Opportunities: Assessing young people displaying technology-assisted harmful sexual behaviours.

  Richard Swann, Independent Consultant & Trainer and AIM Associate (AIM: Assessment Intervention Moving on).

 • 11:00 - 12:00

  Parallelle forelesinger (PF)

  PF G:
  Multisystemic Therapy for Youth With Problem Sexual Behaviors: Intervention Strategies and Clinical Procedures
  Charles Borduin

  PF H:
  «Stillasbyggerne» – skreddersøm av helsehjelp til barn og ungdom i fosterhjem
  Heidi Svendsen Tessand, Maria Nylund og Ann-Kristin Sandaa

  PF I:
  Statens Barnehus i møte med barn og unge med problematisk eller skadelig seksualisert atferd (SSA) – konsultasjonsteam, avhør og systemarbeid
  Heidi Eriksen Losnedal og Grethe Anderson, LES MER

 • 13:00 - 14:00

  Poster Walk 2 (fagutviklingsprosjekter)

  LES MER

 • 14:00 - 15:00

  Parallelle seminarer (PS)

  PS 3.1
  Overview of Technology-Assisted Harmful Sexual Behaviour Practice Guidance (2017).
  Richard Swann

  PS 3.2
  «Stillasbyggerne» – skreddersøm av helsehjelp til barn og ungdom på barneverninstitusjon
  Heidi Svendsen Tessand, Maria Nylund og Ann-Kristin Sandaa

  PS 3.3
  Verktøy for vurdering av risiko – vår tids spåkule?
  Cathrine Eide og Steinar Hvål    LES MER

  PS 3.4
  Hvordan hjelpe barn og unge med Asperger syndrom som utvikler atferdsvansker?
  Per Kristian Graff

  PS 3.5
  Hvordan forebygge og stoppe «oppdragervold» – altfor streng grensesetting – i minoritetsfamilier gjennom tilpassede PMTO-prinsipper.
  Sissel Torsvik og Siril Cock Aschjem

  PS 3.6
  Bruk av tvangsmidler i ungdomspsykiatriske akutt avdelinger i Norge
  Astrid Furre

  PS 3.7
  ”SNAKKE” – en nettportal for å øve på samtaler med barn om vanskelige ting
   Ane H. Simonsen og Reidun Dybsland

   

 • 15:15 - 15:20

  Prisutdeling for beste fagutviklingsposter

 • 15:20 - 16:00

  Barn og unge for harde livet

  Camilla Stoltenberg, Direktør, FHI