Bergen 27.-30. april 2020

HOVEDKONFERANSEN: Dag 1

Sted: Radisson BLU

Dato: 28. april

Tid

Innhold

08:00 - 09:00

08:00 - 09:00
Registrering og Kaffe

09:00 - 09:15

09:00 - 09:15
Kulturelt innslag

09:15 - 10:00

09:15 - 10:00
Trond Diseth
Stressrelaterte tilstander hos barn og ungdom – et samfunnsperspektiv

10:00 - 10:30

10:00 - 10:30
Helseminister Bent Høie

10:30 - 10:45

10:30 - 10:45
Pause

10:45 - 11:30

10:45 - 11:30
Sonia Livingstone
Global Kids Online – from evidence to impact

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45
Pause

11:45 - 12:30

11:45 - 12:30
Tomas Paus
Development and maturation of the human brain

12:30 - 13:30

12:30 - 13:30
Lunsj

13:30 - 14:30

13:30 - 14:30
Parallelle seminarer

Track 1:

Tomas Paus
Tittel kommer!​

Track 2:
Digital Youth

Sonia Livingstone
Parenting for a Digital Future

Track 3:
Ungdomstiden

Heidi Brautaset & Gina Hægland
Ungdomstiden som utviklingsfase

Track 4:
Kropp & sinn

Mari Hysing
Søvn og psykisk helse hos ungdom

Forskerforum Forsknings-design og evaluering.

Simon-Peter Neumer
(tittel kommer)

Lederforum

Nytt fra direktoratene.

14:30 - 14:45

14:30 - 14:45
Pause

14:45 - 15:45

14:45 - 15:45
Parallelle seminarer fortsetter

Track 1:

Christer Hyggen Levekårsutsatte familier. Muligheter og hindringer

Track 2:
Digital Youth

Kristine Ask
Growing up online - Creativity, community and concern

Track 3:
Ungdomstiden

Ketil Lenert Hansen
Folkehelse og livsmestring hos samisk ungdom

Brit Oppedal
Unge med fluktbakgrunn og integrering

Track 4:
Kropp & sinn

Åse Strandbu
Idrettens plass i ungdommers liv

Paul Joachim Thorsen
Fysisk aktivitet og psykisk helse

Forskerforum

Forsknings-design og evaluering.

Lederforum

HDIR v/Britt Roland
Kjønnsinkongruens. Presentasjon av ny nasjonal veileder

15:45 - 16:30

15:45 - 16:30
Poster walk (Forskning)

Close Menu

Hvis du bruker eldre nettlesere som Internet Explorer eller tilsvarende, vil ikke nettstedet fungere ordentlig. Vi anbefaler at du bruker nyere nettlesere som Google Chrome eller Mozilla Firefox.