Bergen 27.-30. april 2020

HOVEDKONFERANSEN: Dag 3

Sted: Radisson BLU

Dato: 30. april

Tid

Innhold

08:00 - 08:30

08:00 - 08:30
Registrering og Kaffe

08:30 - 09:15

08:30 - 09:15
Barneombudet
Jeg skulle hatt BUP i koffert: Tilgjengelighet og fleksibilitet i behandlingstilbudet til barn og unge

09:15 - 10:15

09:15 - 10:15
David Heyne
School refusal - A mental health issue

10:15 - 10:30

10:15 - 10:30
Pause

10:30 - 11:30

10:30 - 11:30
Trygve Børve, Thormod Idsøe & Terje Ogden
Depresjonsmestring – Gruppebasert tiltak for ungdom

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45
Prisutdeling beste poster: Fagutvikling

11:45 - 12:45

11:45 - 12:45
Lunsj

12:45 - 13:45

12:45 - 13:45
Parallelle seminarer

Track 1: Angstbehandling

Bjarne K. Hansen
4-dagers angstbehandling for ungdom

Track 2: Behandling i spesialisthelsetjenesten

Guri-Elise Holgersen
Psykose hos ungdom og psykosebehandling ved bruk av VR-briller

Track 3: Motivert for forandring?

Grethe Elin Larsen
Læringsbasert rusbehandling av ungdom i institusjon

Track 4: Behandling i familien

Foreleser og tittel kommer

Track 5: Ungdom i barnevernet

Ane Slaatto og Thomas Melby
Trygge voksne gir trygge barn. Om bruk av tvang i barneverns-institusjoner

Track 6: Behandlingseffekt

Børge Mathiassen
Effektmål i behandling i BUP

13:45 - 14:00

13:45 - 14:00
Pause

14:00 - 15:00

14:00 - 15:00
Parallelle seminarer fortsetter

Track 1: Angstbehandling

Gro Janne Wergeland, Arne Kodal og Linda Knudsen Flygel Angstbehandling for ungdom – gruppe, individuelt og på nett

Track 2: Behandling i spesialisthelsetjenesten

Jorunn Schei
Ungdom i BUP - hvordan går det med dem?

Track 3: Motivert for forandring?

Monica Island
Motiverende intervju

Track 4: Behandling i familien

Kyrre Lønnum og Nina Tollefsen
Familiebaserte behandlingsmetoder for ungdom med bekymringsfull atferd

Track 5: Ungdom i barnevernet

Rebecca Ervik-Jeannin & Kharim Lekhal
Behandlingsmodellen TFCO (Treatment Foster Care Oregon)

Track 6: Behandlingseffekt

Cilje Sunde Rolfsjord og Kristian Rognstad
Feedbacksystem for ungdom i behandling: «Tell me more»

Close Menu

Hvis du bruker eldre nettlesere som Internet Explorer eller tilsvarende, vil ikke nettstedet fungere ordentlig. Vi anbefaler at du bruker nyere nettlesere som Google Chrome eller Mozilla Firefox.