Bergen 27.-30. april 2020

Litteraturhuset i Bergen i samarbeid med Barn&unge-kongressen 2020:

Ungdom, gaming & psykisk helse: Myter og risiko

Åpent møte med paneldiskusjon.

Møtet vil være en paneldiskusjon om positive og negative sider av gaming knyttet til ungdoms psykiske helse. Arrangementet retter seg mot foreldre med ungdom som gamer og personer som jobber med ungdom. Spørsmål vi kommer til å stille her er: Hva bør man som voksen være oppmerksom på når det gjelder ungdoms spillevaner og tilstedeværelse på nett? Hva gjør man dersom man plukker opp faresignaler? Og motsatt: hva er foreldre og andre voksne ofte unødig bekymret over når det gjelder spill og gaming, og hvordan hindrer dette dialog og forståelse for hva digitale kulturer kan gi til ungdom?

Ordstyrer: Journalist Erik Fossum (Pressfire)

I panelet:
Gamer & spillforsker Kristine Ask
Psykolog & spillutvikler Gaute Godager
Forfatter Bjørn Sortland
Spillutvikler & forsker Elin Festøy

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

19.00 | 28. april 2020​.

Vel møtt!

Hva vet vi om psykisk helse og dagens unge? Hva strever ungdom med? Hva gir mestring? Hvordan ser utfordringsbildet ut? Hvordan påvirker ny digital teknologi psykisk helse hos ungdom? Hva skjer med hjernen under puberteten? Hva er de unge spesielt gode til, og hva trenger de eldre hjerners hjelp med? I hvilken grad kan og skal de unges strev løses individuelt, og i hvilken grad må vi se på vilkårene for deres oppvekst og utvikling?


Velkommen til Barn&unge-kongressen 2020! Her vil vi diskutere disse spørsmålene, og mye mer. I 2020 vil kongressen ha ungdom i fokus. Hvilke forståelsesmodeller vi som tjenesteytere, behandlere og forskere har, hvilke vi mangler og hva vi vet om virksomme behandlingstilbud for ungdom vil stå sentralt. Vi vil også diskutere forutsetninger for ungdoms psykiske helse og deres trivsel og fungering generelt.

ORGANISERT AV
NORCE_Logo_Skjerm_Hvit
02. Logoer png-01 kopi
03. Logoer png-04 kopi
UiT-RKBU-Nord_Bokmal_hvit_700px
Asset 4
Asset 5
Artboard 1@2x
07. n-bup kopi
Close Menu

Hvis du bruker eldre nettlesere som Internet Explorer eller tilsvarende, vil ikke nettstedet fungere ordentlig. Vi anbefaler at du bruker nyere nettlesere som Google Chrome eller Mozilla Firefox.