Velkommen til B&U 2018

Hovedformålet med Barn & Unge kongressen er å skape oppmerksomhet rundt vårt arbeid for barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern spesielt. Dette ønsker vi å oppnå ved, annethvert år, å samle ulike nasjonale konferanser og seminarer knyttet til barn og unge, til en felles kongress i Bergen. Ved å samle fagfolk og forskere på tvers av sektorer, arenaer og profesjoner, kan vi få en felles presentasjon og drøfting av nye forskningsresultater, innovative fagutviklingsprosjekter og politiske veivalg.

Noen av foredragsholderne

Det søkes om godkjenninger fra NSF, NPF og Legeforeningen.
Timetall per kurs og bekreftede godkjenninger publiseres her så snart de er godkjent.